Misja bursy - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

    Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 to koedukacyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza. Jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół średnich całodobową opiekę wychowawczą.

Celami nadrzędnymi jakie w bursie zostały założone i są realizowane w pracy opiekuńczo – wychowawczej są:

  • wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia,

  • wyrównywanie poziomów dydaktycznych,

  • przejęcie funkcji wychowawczej domu rodzinnego na okres pobytu wychowanków w placówce,

  • współpraca z domem rodzinnym – diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc materialna,

  • kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły,

  • ścisła współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół, kierownikami praktyk,

  • kształtowanie pożądanych postaw, systemów, wartości i standardów zachowań, jakie powinni prezentować wychowankowie. 
 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego