Stop cyberprzemocy - Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


STOP cyberprzemocy


    
Cyberprzemoc jest rodzajem przemocy przez Internet. Prześladowca straszy, poniża, obraża ofiarę poprzez komentarze w mediach społecznościowych czy robienie jej zdjęć lub kręcenie filmów bez jej zgody. Następnie materiały umieszcza na ogólnodostępnych witrynach odwiedzanych przez wiele osób. Napastnicy często prześladują i utrudniają życie swoim ofiarom również wysyłając im obraźliwe SMS-y lub e-maile.
    Jednym z przeciwdziałań zjawisku cyberprzemocy są działania edukacyjne. W związku z tym w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży w dniu 14.03.2023 roku odbyła się prelekcja pt. „STOP cyberprzemocy”. Prelekcję prowadził wykładowca Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Młodzież zapoznała się ze zjawiskami cyberprzestępczości i cyberprzemocy oraz sposobami, jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia i ataku.
Jak można przeciwdziałać cyberprzemocy?

  • prowadzić działania edukacyjne dla najmłodszych, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Na przykład, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poruszać się po świecie online;

  • uświadamiać zasady i etykiety, obowiązujące użytkowników Internetu;

  • interesowanie się tym, co dziecko, młodzież robi w sieci: na jakie strony wchodzi, z kim rozmawia, jak bardzo angażuje się w kontakty internetowe;

  • przekazywać informacje o jakichkolwiek przejawach cyberprzemocy do właściwych organów ścigania, w celu identyfikacji i ukarania sprawcy;

  • uwrażliwiać dzieci i młodzież na inne osoby i ich uczucia;

  • przekazywać wiedzę na temat przejawów cyberprzemocy i sposobów radzenia sobie z nią;

  • poinformować o możliwości skorzystania z telefonu zaufania, na który może zadzwonić w razie potrzeby: 116 111;

  • dbać o dobre relacje rówieśnicze oraz obserwować zachowania uczniów względem siebie w szkole i na wycieczkach.


Co robić w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy?

1. Zachować dowody przemocy: sms-y, historię przeglądania stron, itp.
2. Szukać pomocy u zaufanej osoby (np. rodzic, nauczyciel).
3. Nie odpowiadać na zaczepki w Internecie.
4. Prosić administratora serwisu o usunięcie kompromitujących materiałów z Sieci.
5. Wymagać natychmiastowego skasowania filmu lub zdjęcia zarejestrowanego wbrew woli osoby.
6. Blokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakt z niepożądanymi osobami.
7. W przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zgłosić sprawę na policję.


Opracowała: L. Stpiczyńska

cofnij


 
ostatnia akualizacja: 16.06.2024
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego